Herní karty Historie

Doktor Šílenec – návod

Napsal: Score 33 (9/96) Publikováno: 9.1.2005

Začínáš v předsíni svého bytu. V pokoji dvakrát prozkoumej ponožku – objevíš peníze. V kazeťáku najdeš kazetu, na stole tužku. V kuchyni vyrabuj lednici (kečup, pivo), vezmi sirky a ze skříněk pober koflík, hrnec a sponku z papírů v koši. V koupelně vezmi papír, natoč do koflíku vodu a zalej palmu v předsíni (DVAKRÁT – to byl zákys). Získáš tak červa, kterého budeš nutně potřebovat. Vyjdi ven. Prokecni opilce a vyměň s ním plechovku piva za flašku. Zajdi do baru. Dvakrát si pokecej s povalečem, dostaneš nožík. Vyjdi ven a do autodílny. Seber magnet a kleště, které několikrát použij na sponku, až z ní vytvaruješ klíč. Zajdi vedle k profesůrkovi a utrhni kytku, použij na ni nožík. Ještě se můžeš pořádně podívat do okýnka ve dveřích, uvidíš, jak se otvírá sejf. Zajdi do vedlejší ulice a seber kocoura, žalud ze stromu a tajemné zařízení z koše. V obchodě dej prodavačce kytku, čímž zajistíš, že jí přivezou zboží (logicky). Jdi ke schodišti vedle krámu a seber druhou flašku, zazvoň a prokecni historika – třikrát. Dej mu červa, vezmi masku.

Odeber se ke knihovně. Z automatu vezmi minci a zaplať s ní sekeru na baru. Promluv si s barmanem, vezmi si pivo a přelej ho do flašky. Korbel vrať a stejným způsobem naplň i druhou flašku. Vrať korbel a běž zpátky ke knihovně. Použij kečup na kocoura, masku a na knihovníka kocoura. Frankovi dej pivo. Odběhni, vrať se a dej mu druhé pivo. Zase odejdi a vrať se, ochranka je grogy. Knihovníkovi vezmi klíč a vstup. Přivlastni si knihu a klíčem odemkni zámek na truhle. Pober papyrusy a přečti si recept. Zastav se u historika, dej mu knihu a zaklínadlo. Vedle v obchodě kup sádlo a bonbóny, dostaneš ještě kolu. U stánku kup TV program a přečti si ho. V autodílně rozlisuj tajemné zařízení a žalud, získáš baterie a prášek. Doma se koukni na TV (použít ovladač, kanál 5), v pokoji pomocí sponko-klíče odemkneš šuple a najdeš diktafon. Vlož do něj baterky a kazetu.

Zajdi do baru a dvakrát prokecni starostu, dostaneš fotku a víno. U historika si nahraj zaklínadlo na záznamník, v autodílně vrať kleště. Doma naber do hrnce vodu a postav ho na plotnu. Naházej do něj bonbóny (nejdřív otevřít), víno, sádlo a prášek ze žaludu. Zapal plyn (otevřít sirky, použít kohoutek, použít sirku na krabičku, použít zapálenou sirku na plotnu). Použij diktafon, vytvoří se časový vír, hupni do něj. V minulosti alespoň dvakrát prokecni rolníka a dej mu fotku. Pober bláto, lopatu, klacek, plátno a chleba a jdi na pastvu a dál doleva až do kamenolomu. Seber runový kámen a vrať se před zámek. Použij nůž na chleba a vlož do něj magnet, potom pecen věnuj rytíři. Na nádvoří promluv s vynálezcem a dej mu papír. Odběhni ven a vrať se, můžeš ke králi. V trůním sále si popovídej s králem a použij kolu na kašpara. Král odpadne a ty můžeš hnout s pákou. Na nádvoří vyrob z klacku a plátna louči, namoč ji do sudu. Známým postupem ji zapal a vlez do jeskyně. Pochodeň umísti do držáku. Prokecni otvor a použij na něj klíč, bláto a runový kámen. Skoč si ke krávě na pastvu a lopatou vykop meteorit, dones ho do jeskyně a použij na otvor. Prokecni alchymistu a vezmi si protijed. Kašparovi přefikni nožíkem jo-jo, dostaneš takovou ránu, že se vrátíš do reality. V předsíni utrhni plod, v pokojíku skoukni TV a běž ven. Popovídej si s opilcem a běž za profesůrkem. Nožíkem rozřízni plod a půlkou vyleptej plech ve dveřích. Vlez do díry a je tu finále: tajným tlačítkem na vlajce otevři sejf a použij protijed na jed. Svět spasen, asi.

© DoMaS