Herní karty Články Historie

Ramonovo kouzlo – návod

Napsal: Vochozka Trading               Publikováno: 9.1.2005
  Aktualizováno: 3.2., 28.2.2005

            + DoMaS – obrázek, odpovědi, savy
Tipy: Zmáčknutím pravého tlačítka myši se dozvíte kam můžete jít.
Ve hře můžete i zemřít, a proto si hru raději uložte než se pustíte do potyčky s nějakou podivuhodnou osbou.


Pokud chce hra po vás instalační disketu, stáhněte si cracknutou verzi

Můžete si stáhnout i uložené pozice (16,4 kB), které tě přenesou těsně za kontrolu originálních disketNahoru (sokolovna), doleva (průmyslovka), vejdi do dveří uprostřed dole (kotelna), seber paklíč, běž ven, dolů (křižovatka), dolů (další křižovatka), nahoru (nádraží), nahoru (nádražák), promluv si s ním ale neodpovídej, jdi zpět na výchozí pozici (buď pomocí jdi, když si pamatuješ kam, nebo : dolů, dolů, dolů, doprava), doprava (kniha), doprava (cesta,zeď), doprava (duch), popovídej si, zpět (dolů), nahoru (křižovatka), doprava (lesní cesta), nahoru (vchod do jeskyně), doprava (další lesní cesta), nahoru (zavřený vchod do štoly), vezmi kámen a vrať se na poslední křižovatku (s auty), doleva (cesta s odbočkou do houští), doprava (na Výrově), doprava (duch Výrova), pokecej si: zeptej se na založení N.M., dolů, dolů (jsi zase na cestě), rovně (louka), rovně (most), rovně (popelnice), prozkoumej druhou zleva, doleva (strážce), promluv si s ním.

Odpověz na otázku (1+1=2), vezmi hůl, jdi na největší křižovatku v N.M. (dolů, doprava, doprava, dolů, dolů, dolů, dolů (knihovna), doleva, doleva), doleva (panelák), použij kámen na okno, vykoukne programátor, vezmi pudřenku a promluv si s ním. Zeptej se ho na založení N.M., běž k duchovi (doprava, doprava, doprava, doprava, doprava), promluv si, odpověz na otázky (Kdo? "JAN ČERNČICKÝ " Kdy? "1501"), vezmi heslo, nahoru (vstup do zámku), vejdi (průhled na nádvoří), vejdi dál (místnost s květinami), doprava (dvoje dveře), běž do pravých dveří (ložnice), prohledej skříň – najdi korunu, doleva (chodba), doleva (zamčené dveře), použij paklíč na dveře, vejdi dovnitř (místnost se zámeckou kronikou), prozkoumej kroniku, pečlivě vše přečti, vrať se na nádvoří, doprava (vstup na zahradu), nahoru po schodech (divný chlap), promluv si s ním, odpověz na otázku podle zámecké kroniky ("STRÁŽNÍ VĚŽ"), nahoru (věž), prozkoumej díru ve věži, dolů, dolů, doprava (vstup na můstek), běž (strážce), použij kouzelnou hůlku na strážce, nahoru (zahrada), doprava (prvních sedm trpaslíků), použij pudřenku na dvorní dámu, vezmi prsten, použij stůl na písařova pomocníka, použij paklíč na správce pokladny, vezmi minci.

Doprava, doleva (druhých sedm trpaslíků), použij láhev piva na opilce, použij korunu na krále, jdi k paneláku (programátor), doleva (ovoce a zelenina), vejdi (prodavač), použij prsten na prodavače, vezmi meloun, jdi k sokolovně, doprava (park), použít minci na otce, chtěj plínky, vezmi plínky, zajdi k prvním trpaslíkům, použij plínky na chůvu, přejdi ke druhé skupině trpaslíků, použij meloun na kuchařku, jdi ke vchodu do jeskyně (viz.výše), vejdi, použij heslo - otevře se vchod do podzemí, nahoru, nahoru, doprava, nahoru, vezmi lžíci, nůž a příbor, nahoru, nahoru, nahoru, vezmi náhrdelník a knihu (zkus ji prozkoumat), nahoru, vezmi paruku, dolů, dolů, doleva, vezmi diamant, dolů, dolů, dolů, doleva, vezmi lahvičku, vyjdi ven z podzemí (nejlépe za pomoci JDI), jdi ke druhé skupině trpaslíků, použij vařečku na kuchaře, použij náhrdelník na královnu, jdi ke strážci, vstup do lesa (za popelnicemi), použij na něho kuši (uložená pozice), nahoru, rychle použij kuši na nepřítele, nahoru, nahoru, nahoru a promluv si: odpověz podle zámecké kroniky ("SIDON"), zeptej se ho na vlak do Náchoda, zastřel ho kuší.

Nahoru, vezmi šípy do kuše, dolů, dolů, dolů, doleva, nahoru, nahoru, rychle ho zastřel, nahoru, nahoru, zastřel ho, nahoru, doprava, nahoru, doleva, prozkoumej zeď – najdi diamant, dolů, dolů, dolů, vejdi – ocitli jste se v podzemí, jdi k nádražákovi, promluv si s ním: odpověz mu "14.14", upustí kladivo (uložená pozice), vezmi kladivo, jdi na zámek ke dvěma dveřím, vejdi do levých, použij kladivo na truhlu, vezmi meč, vrať se k nádražákovi, použij na něho kladivo, jdi na Výrov za duchem, použij na něj meč (před tím musíš vrátit kladivo nádražákovi, jinak si meč ponechá), vezmi diamant, jdi do první místnosti na zámku (s květinami) a použij postupně všechny diamanty na kašnu – otevře se vchod do staré kašny, jdi tam (vedle jeskyně), vejdi, prozkoumej tmu – najdeš nějaké věci, jdi do parku, nahoru (Jirásek), použij hadr na Jiráska, vezmi psací stroj, jdi na zámeckou zahradu (vstup), použij prak na hejno ptáků, vezmi pero, jdi k první skupině skřítků, použij meč na válečníka, pero na myslivce a psací stroj na písaře, přejdi ke druhé skupině, použij podkovu na podkoního a paruku na dvořana, tím jsou osvobozeni všichni skřítci (uložená pozice), jdi na zámek do chodby (za ložnicí), doprava (kaple), prozkoumej oltář – najdeš svícen, dolů, doleva (původně zamčené dveře), doprava, nahoru a jsi u Ramona, použij svícen na Ramona a je to!

© DoMaS