Herní karty Historie

Svěťák Bob – návod

Ze hry vytáhl: DoMaS Publikováno: 17.10.2006


Herní obrazovka

Celá obrazovka hry je rozdélena na 5 základních částí:

V levé horní části je doprovodný obrázek. Vedle napravo se nachází logo hry a pod ním 8 okýnek, kde se zobrazují předméty, které má Bob u sebe. Mezi předměty lze šipkami listobvat. Prostřední část obrazovky slouží k zobrazování vécí, které se v dané lokaci nacházejí.

V levém dolním dílu obrazovky je 8 ikon sloužících k manipulaci s předměty či k akci (vzít, použít, darovat, mluvit, zkoumat, vypnout/zapnout hudbu, uložit/načíst pozici a zobrazit reklaMu). Lze zvolit RESTART celé hry, pokud se domníváte, že jste néco pokazili.

Vpravo dole je směrová růžice, kterou ovládáte pohyby Boba (zvýraznény jsou směry, kterým se lze v dané lokaci vydat). Veškerý text ve hře vyjíždí odspodu do středu obrazovky a zajíždí po stisknutí levého tlačítka myši (při delších dialozích, které jste už četli, stačí držet levé tlačítko). Levým tlačítkem se také provádí veškeré volby předmětů a činností, pravým tlačítkem lze tuto volbu zrušit.

Ostrov

Když se Bob po chvíli probral na pobřeží, zvedl se a vydal se na sever trochu se tu porozhlédnout. Cestou natrhal nějaké ovoce (osvěžení přijde vhod). Zanedlouho přišel k polorozpadlé chatrči. Sáhl po klice, ale ouha! Bylo zamčeno… Porozhlédl se tedy kolem a na zemi nalezl nůž. Zkusil se pošťourat ve zrezivělém zámku a dveře povolily. Vlezl dovnitř, sebral kus provazu ze země, slabikář a politickou brožuru (XVII. sjezd KSČ). Poté se vydal do nitra ostrova. Cestou sbíral ovoce. Na slonní stezce se propadl do jámy. V blátě se tu povaloval nějaký počítač, který sebral. Přemýšlel, jak by se dostal z díry ven. Chtěl použít provaz, ale byl noc krátký. Zkusil zapnout nalezený počítač, ale ten ho začal ohrožovat. V záchvatu beznaděje zkusil počítač svázat lanem, avšak počítač mu provaz rozpakoval, tak že byl rázem dvakrát delší. Už bylo hračkou dostat se z díry ven. Šel dál a uviděl opičáka. Zkusil na něho promluvit, ale vyrážel jen skřeky. Dal mu tedy slabikář a opičák hned spustil. Bob se ho zeptal jak se dostat z ostrova pryč. Oleg ho po přemlouvání zavedl ke své loďce. Oleg ho do ní ale nechtěl pustit. Bob mu proto dal všechno ovoce co měl a podstrčil mu politickou literaturu, ze které se Oleg smíchy roztrhal.

Doplout v bárce až na pevninu se zdálo být beznadějné, ale naštěstí potkal po cestě loď Titanic, která ho zavezla do přístavu. První jeho kroky vedly do zdejší prodejny, kde zjistil, že hra, kterou letěl prodat a ztratil ji, se už prodává! Zašel na pouť, aby zápasy vidělal peníze. V ringu dostal pořádný výprask. V obchodě se sportovními potřebami si půjčil rukavice. Opilého dědka se zeptal, kde by se naučil boxovat. Prý jedině Fred z maringotky, ale cestu k němu zavalil pes, který Boba nechtěl pustit dál. Bob mu hodil kost, kterou našel v parku. Tam našel i flašku rumu, za kterou ho Fred naučil box. Bob pak v ringu všechny zmlátil a vyhrál jeden dolar. U siloměru použil na posílení jmelí a získal tak další peníze. Promluvil si s fakírem a dozvěděl se, že si má koupit časopis. Zašel do PNS, kde mu prodavač nabídl časopis AMIGA JOKER, které si koupil. Zaujal ho inzerát, že někdo prodá hru Světák Bob na adrese: od křižovatky na jih. Tam stála jen malá holčička, která nechtěla mluvit. Sehnal ji cukrovou vatu a dozvěděl se, že její tatínek mluvil o pyramidách. Bob se tedy vydal na letiště, kde si řekl o letenku do Egypta, ale prodavačka chtěla 80 dolarů. Rozhodl se vyhrát je v místní herně. Zde je vhodné uložit si pozici! Vhodil minci do první mašiny a spustila se hra připomínající Videostop, ale princip je trošku odlišný. Nestopují se totiž stejné symboly, ale 3 různé kombinace dle vzoru, který je zcela vlevo dole. Máte na to 10 pokusů. Vyhrál 100 dolarů, se kterýni se vydal zpět na letiště a koupil si lístek a šel k letadlu. Avšak celníci ho vyprovodili, protože neměl cestovní pas. Vydal se proto na východ města za padělatelem. Dal mu 20 dolarů za zhotovení pasu. Celníci ho ale zase vyhodili, protože poznali, že je pas falešný. Naštěstí měl záruční lístek, a tak se vydal pas reklamovat. Padělatel se omlouval za nedopatřením ztratil brýle a špatně vidí. Bob zašel do parku a tam se na cestě jedny válely. Padělatel s brýlemi udělal pas, který celníky neprovokoval. Bob konečně nasedl do letadla k pyramidám.

Egypt

Všechny věci musel nechat na letišti, protože mu nezbilo na clo. Během letu našel pod sedadlem počítač. Po přistání zašel do zdejšího krámku. Zde získal výměnou za počítač louč a láhev vody. Při vycházení z krámu mu někdo hodil přes hlavu pytel a unesl jej. Po několika hodinách se probudil ve vrcholku pyramidy – použil louč. Dlouho bloudil uvnitř pyramidy. Raději si uložte pozici v každém patře. Náhodou našel lístek se zprávou určenou komplicovi. Z ní se dověděl, že on, Bob, chcípnul někde nahoře v pyranidě a jeho protivník jel do Zambie. Ještě našel faraónův zlatý poklad, ukrytý poblíž mumie. Po několika hodinách konečně našel východ. V dáli uviděl oázu. Potkal beduína, kterému dal za jednoho velblouda celý poklad. Hurá do Zambie!

Zambie

Hned druhý den velbloud zdechnul. Chudák Bob vykonal několikadenní pěší túru napříč pouští až dorazil do vesnice. Místní náčelník černochů ho zavedl do jedné z chýší (odpověď na náčelníkovu otázku hledejte na mapě Zambie v česko-zambijském slovníku), kde si měl na toho zlosyna počkat. Opět dostal ránu do hlavy. Když se probral, nikde nikdo. Kdosi však zahlédl, že ten bídák odletěl vrtulníkem. Bob naštěstí zahlédl šlapací letadlo a se svolením náčelníka si ho půjčil. Zřítil se ale u pobřeží Itálie. Vrátil se domů a zůstal dál jen chudým programátorem. Po padouchovi jakoby se slehla zem…

© DoMaS