Herní karty Historie

Ztracený ostrov – návod

Napsal: Honza Krátký
              + DoMaS – alternativní útěk studnou
Publikováno: 12.1.2005


Město

Po úvodní animaci se ocitnete v kráteru. Nejprve ze všeho utrhněte kus listí za vámi, ať si uvolníte ruce. Vylezte na popínavou rostlinu a po pádu seberte liánu. Tu použijte na strom a kámen. Natáhněte liánu více a vlezte na strom. Po vašem výletu do nebes opět uvažte liánu na strom a kámen a liánu opět utáhněte. Dostanete se ven z jámy. Jděte doprava k domu a vlezte do něj. Seberte pohrabáč opřený o stěnu, odkryjte truhlu pod přikrývkou a použijte pohrabáč na zámek u truhly. Otevřete ji a vyndejte oblečení a amulet. Jděte ven, ve dveřích potkáte svou ztracenou dívku. Po incidentu s amuletem jděte ven a ze sušáku na prádlo sundejte svoje ztracené oblečení. Jděte do leva a seberte ze země palici. Vraťte se k domu, seberte o dům opřený žebřík a vydejte se do města. Jděte dál, až do přístavu a klikněte na loď. Až se objevíte za pirátem, klikněte na něj a seberte mu minci. Sejděte dolů k dělu, seberte čistič, dělovou kouli a z otevřené bedny vzadu knot, prach a svíčky (2x). Vyčistěte hlaveň, vložte střelný prach a dělovou kouli. Vložte i knot a použijte dělo. Jděte do města ke kováři. U něho seberte mlat a vyběhněte na balkon u hospody přes místnost s piráty. Mlat použijte na zaraženou dělovou kouli a tu pak seberte. Sejděte dolů a promluvte si s opilcem. Dejte mu minci. On ji odmítne, tak si s ním promluvte znovu. Jděte do přístavu a použijte palici na piráta u lodě. Se zlatým zubem jděte zpět k opilcovi. Dejte mu zub a kupte mu pití. Až se složí, prohledejte ho. Promluvte s barmanem a nalijte šedou láhev do opilce. Vydejte se k jámě a použijte na ní žebřík. "Slezte" dolů a promluvte si se sochařem. Získanou sošku obarvěte vápnem ze sudu dole u děla. Pak ji odneste opilcovi do hospody. Pak jděte nahoru po schodech a promluvte s piráty. Ukažte jim dělovou kouli s mouchou a jděte k dělu pro další kouli. S tou zajděte ke kováři. Dejte mu jí a on vám vyrobí meč. Vylezte ven, jděte hned zpět a ze stolku napravo seberte meč. Meč použijte na svíčky v inventoráři. Zajděte za piráty a svíčky použijte na svícen. Pak použijte meč na svícen a předveďte pirátům svůj um. Po malém incidentu s dveřmi se ocitnete na palubě pirátské lodi. Seberte můstek a otevřete sud s prachem. Z něj vezměte střelný prach a na zemi dělovou kouli. O druhé dělo napravo je opřený ještě kartáč a leží tam i knot. Vylezte nahoru, až na horní palubu. Promluvte s kapitánem. Vezměte dalekohled a vylezte nahoru do koše. Dalekohled použijte na moře a oznamte kapitánovi, co jste viděli. Pak jděte do podpalubí. Otevřete střílnu. Klikněte na hlaveň a vložte knot. Pak se doporučuji zapsat, i když vlastně o nic nejde. Poté, co kliknete na spínač na dělo, se před vámi objeví pole se čtverečky, po kterých můžete střílet. Nepřátelská loď je dlouhá asi pět čtverečků a široká dva a systematickým střílením na ní jistě narazíte a rozstřílíte jí.

Pokud loď rozstřílíte celou:
Pokud se vám to povede, vyjděte na horní palubu, použijte můstek na galéru a přejděte na druhou loď. Z bedny seberte provaz a z pravé strany držák na lano. Vyjděte ven a na zadní palubu. Tudy se můžete pokusit dostat do kapitánovy kajuty (nemusíte). Přivažte lano na zábradlí a zhoupněte se dolů.

Pokud se netrefíte:
Ocitnete se ve vodě. Odplavte zpět k troskám lodě a odvažte kus lana. Vraťte se k lodi a lano použijte na "na loď".

Z vězení se dostanete, když použijete šátek Koprfílďák na mříže. Pokud tak neučiníte, můžete rovnou použít držák na lano na osla (chlapa s vlčí maskou na palubě). Oberte ho a získáte tyč. Jděte do skladiště. Seberte o stěnu opřené pádlo a tyč použijte na zámek. Odtlačte velkou bednu za mřížemi a stiskněte skryté tlačítko.Objevíte laser, seberte ho. S pistolí jděte na zadní palubu a uřízněte levou lampu na zábradlí. S lampou jděte k base a použijte ji na sklep, znovu klikněte na sklep, čímž lampu rozsvítíte, a pak již můžete do sklepa vstoupit. Seberte podstavec pod sudem za vámi a použijte ho na východ ze sklepa. Vylezte nahoru a vezměte hák z levé stěny. S ním jděte zpět do sklepa a použijte ho na bednu a sud. Z bedny získáte měch, do kterého naberte vodu ze sudu. Pak již jděte na horu ke člunu a použijte na něj pádlo. Po malé šarvátce se ocitnete na ostrově.

Ostrov

Z pláže jděte doprava, přes most, až k útesům. Zde seberte dřevěnou tyč z křoví a vylezte po laně nahoru. Jděte doprava, až k kostrám pirátů. Z koster získáte nůž, šle (štráky) a hák. Jděte zpátky na lanový most a použijte na zábradlí kšandy. Získáte lodní šroub. Vraťte se k lanu a použijte na něj nůž. Pak slezte dolů. Dejte se doprava k řece. Seberte větvičku a použijte nůž na strom, čímž získáte kůru. Vraťte se k vodopádu. Použijte hák na lano a to pak na vodopád. Za vodopádem klikněte na velký sud a shoďte ho dolů. Za ním objevíte bednu, kterou otevřete nožem. Střelný prach naberte do svého šátku. Jděte k útesům a pak doleva na břeh. Klikněte na řeku. Po úspěšném lovu seberte lano a zpod bedny bobravor. S bobrem jděte zpět k řece a na strom použijte bobra. Klády svažte lanem, na získaný vor pak použijte dřevěnou tyč. Nyní máte dvě možnosti, jak se dostat do chrámu.

 1. Na sud použijte lodní šroub a nasedněte do něj. Plavte doprava.
 2. Na dřevěnou tyč použijte nůž, čím získáte kopí a to pak použijte na vodu.

Chrám

Až vyplavete, dejte se doleva malým tunelem. Následuje poměrně jednoduché bludiště. Jeho mapku jsem vám stvořil, snad to pochopíte. Nejprve zamiřte do místnosti 1 (od vchodu doleva, dozadu, doprava, dozadu, doprava). Vylezte otvorem nahoru, ze sochy seberte formu na ozubené kolo a otočte pákou pod sochou. Vlezte zpět do kanálů a jděte do 2 (doprava, a pak stále doleva). Jak se budete blížit k místnosti s lávou, začne si Jelcin stěžovat na horko. Použijte na něho košili a pokračujte. Ihned nad vchodem je páka, otočte s ní a ze židličky nalevo seberte jiskřící předmět. Pak jděte znovu do kanálů a doplazte se do 3 (doprava, doprava, dopředu – ven z monitoru, doleva, dozadu, doleva, dopředu, doprava, dozadu, doleva a doleva). Zde seberte další formu a otočte pákou. Vraťte se do místnosti s lávou (2). Jděte doprava do dílny. Dvěma řetězy na stěně obsluhujete nádobu. Jedním jedete nahoru a dolů a druhým do stran. Zajeďte do lávy, naberte ji a plnou nádobu nastavte přímo nad podstavec. Na něj vložte formu a stoupněte na pedál dole na podstavci. Za vámi leží kleště, vezměte je a jimi pak uchopte formu. To samé učiňte pro druhou formu. Pak znovu jděte směrem do místnosti 3. Jednu obrazovku před ní vytéká ze stěny voda (4). Pokud vám brání mříže, zatáhněte za páku v místnosti 3. Vylezte tedy do zvýšeného tunelu a vylezete na římse. Jděte na její opačnou stanu (směrem z obrazovky k vám) a u sochy seberte ležící řetěz. Vraťte se zpět a jděte doleva. Na sochu nad strážcem použijte šátek se střelným prachem. Na cestičku z prachu použijte zapalovač (jiskřící předmět). Pak stiskněte malé tlačítko za vámi. Do mechanizmu vložte ozubená kola a řetěz. Zatáhnete za páku. Vraťte se do místnosti s tunelem a skočte do vody.)

Vesmírná loď

Byly jste uvězněni. Klikněte na pochodeň a přepalte provaz. Seberte přepálené lano.

Útěk dveřmi:
Jděte ke dveřím a koukněte skrz ně. Ze zadního trámu konstrukce nad studnou ulomte kus dřeva. Použijte lano na dřevo a vzniklý předmět použijte na východ. Vyjděte ven a uvolněte lustr (klikněte na řetěz). Vylezte na lustr a vraťte se do vězení. Oberte strážce a jděte do průchodu u lustru. Promluvte si se strážcem a pak mu vezměte kartu, kterou otevřete dveře s kódem. V místnosti naleznete Dianu. Vraťte se k lustru a znovu na něj vylezte. Dostanete se za dveře. Jděte k vesmírné lodi (směrem k vám) a promluvte si s Dianou (2x). Vlezte do lodi. Jděte do řídící místnosti, prozkoumejte oba počítače a seberte židli napravo. Židli použijte na kód u dveří. Vyrvěte kabel ze stěny. Otevřete skřínku (u levé stěny). Po ráně to zkuste znovu. Získáte amulet. Mezi dveřmi a skřínkou leží stojan, vezměte ho. Pokuste se vyjít ven, pak si promluvte s Dianou. Vraťte se do místnosti s omráčeným strážcem a pokračujte k bazénku..

Útěk studnou:
Přivaž lano k trámu u studny a vlez do ní. Vlez do spodního tunelu. Na výběru tunelu nezáleží, ale dolní tunel je doprovozen krátkou animací. Zkus odsunout mříž. Po neúspěchu prokopni mříž botama. Propliž se ke svařujícímu vlkovi. Vezmi svářečku. Ve vesmírné lodi vytrhni ze stěny kabel a vezmi si jej společně se stojanem, který leží u něj. Ze skříně seber amulet. V kajutě si prohlídni ovládací panely a pokus se odejít. Výjdi z lodě. Dveře do vězení otevři svářečkou. Vytáhni kolík držící lustr. Vysvoboď Dianu z vězení použitím svářečky na dveře. Schovejte se za dveře a vylákejte strážce. Před vesmírnou lodí promluv 2x s Dianou, aby vylákala strážce.

U závalu odsuňte prostřední sochu napravo a projděte dál. Spojte kabel se stojanem a vzniklé lano použijte na otvor nahoře. Vylezte nahoru a klikněte na plošinu. Pak ještě na kliku na stromě.

Konec

Ztracený ostrov můžete zakončit několika způsoby:

 1. špatný konec
  • jděte přes most, kde se stanete potravou pro dinosaura
  • promluvte s Dianou a na mostě se pusťte do strážců, Diana bude unesena
 2. dobrý konec
  • promluvte s Dianou a použijte meč na most. Zbavte se dotěrné stráže.
  • promluvte s Dianou a přesekněte most mečem. Snažte se vylézt nahoru, v jeskyni potom dejte Dianě amulet.
© DoMaS