Herní karty Historie

Colony 28 – cheaty, tip, ovládání

Napsal: DoMaS Publikováno: 21.11.2004
      aktualizace 12.1.2005


Pro přesun do vybraného levelu s plnou zásobou indikátoru energie a s dostatkem indikátoru štítu (sloupec 5-ti žlutých kontrolek vpravo) spouštějte hru s parametrem: mesto, vesnice, jungle, jeskyne, vezeni, sklad, cas, raketa, finis, dun, titulky (v následujícím návodu je uveden u každého levelu).

Např. pro přesun do úrovně jeskyně: colony28.exe jeskyne

Zkratka ve 4. levelu Jeskyně
Po dopadnutí na jezdící těžební vozíky (10) skákejte stále doleva (musíte podskočit konec levé stěny "tunelu"), dokud nebudete stát na pevné zemi. Poté skočte co nejdále doleva a dopadnete v blízkosti konce levelu, který je zcela vpravo.


Ovládání
Pohyb ................................. šipkama
Běh ..................................... ALT a pravá nebo levá šipka
Střelba ............................... CTRL
Volba zbraně ..................... 1, 2, 3
Skrývání ............................. SHIFT
Sbírání předmětů ............. šipka dolů nebo ENTER
Inventář .............................. TAB
Používání předmětů ........ ENTER
Hlavní menu ..................... ESC
Automaping ...................... M

Colony 28 – návod

Napsal: Score 44 (8/97) Publikováno: 21.11.2004
      aktualizace 12.1.2005

                + DoMaS – barevné obrázky

Nejprve vám uštědřím několik všeobecných rad. Předně si osvojte základní taktiku boje s nepřítelem, tj. schovejte se do stínu, nechte jej přejít a TĚSNĚ za ním ze stínu vystupte a za pochodu to do něj naperte. Nezapomeňte od třetího levelu přepínat v inventáři mezi druhy munice do kulometu. A konečně ukládejte. Od čtvrtého levelu vás totiž hra NECHÁ udělat nenapravitelný krok.

Level 1. Město ( mesto )

Vydejte se doprava k umírajícímu rebelovi (1) a promluvte si s ním (ENTER). Dozvíte se, koho máte hledat a kde. Dojděte si pro páčidlo (2) a z elektrického rozvodu (3) vytrhněte dráty. Sjeďte výtahem ke vchodu do metra a tyto dráty vložte do druhého rozvaděče (4), páčidlem si pak otevřete dveře od soupravy (5). Projdete soupravou do metra. Ze země zvedněte E-Blaster (8). Utáhněte uzávěr vody (6) a kohout uzávěru seberte. Prohledejte mrtvolu (7), získáte kartu a holoplán. Prostřílejte se k baru (9). Muži v baru ukažte holoplán a vemte si od něj plánek lodi. Musíte mu přinést určitou součástku, která se nachází v lodi (10). Získáte ji tak, že rozstřelíte kryt na plášti a součástka z něj vypadne. Součástku přineste muži v baru, dá vám za ni dekodér. S dekodérem se odeberte k plasmě (11) a tam jej použijte na kódový zámek hned vedle. Seberte ovladač (12) a vydejte se s ním k poškozenému výtahu (l3), tam jej použijte u zrnící obrazovky. U dveří (l7) použijte kartu. U cisterny s kyselinou (14) použijte kohout a zalijte jí robota strážce. Dalšího robota strážce (I5) jednoduše musíte rozstřílet, za ním je klíček k ovládání jeřábu (16). Až jej zprovozníte, přejděte na druhou stranu.

Level 2. Předměstí ( vesnice )

Prohledejte tlející zbytky (1) a vyberte z nich malý klíček. U elektrického rozvodu (2) rozbijte pojistky. Doběhněte si pro speciální zbraň familiérně přezdívané TOASTER (4). Rozstřílejte s ní strážce (5) a za ním seberte ze země vysílačku. Seberte rozbušku (7) a projektil (8). Z druhé rozvodné skříně vyjměte pojistky (9). Seberte dynamit (10). Z rozbitého teleportu (11) vyjměte potřebnou součástku a zamontujte ji do cílového tele- portu (6). Do rozvodu (2) vložte pojistky a vstupte do teleportu (3). Na začátku můstku, tam kde jste našli TOASTER (4), odvolejte pomocí vysílačky stráže. Do děla (l2) vložte projektil a rozstřelte zeď. Projděte teleportem (13). U zdi (14) položte na zem dynamit a rozbušku. Poté odpalte nálož.

Level 3. Džungle ( jungle )

POZOR! V tomto levelu se objevují nášlapné miny. Seberte kanystr (8). Rozstřelte rozvodnou skříň (1), která vyřadí z provozu dělo (2). Zvedněte klíček (3) a otevřete si s ním dveře (9), za nimi se nachází plamenomet. Šetřete s ním, tato populární roztomilá zbraň vám vydrží do dalšího levelu. Z bedny (10) vyndejte štípačky a odstraňte jimi past (4). Nalezený granát použijte na skálu (5), která zavalí bodáky, takže je budete moci s rozběhem přeskočit.
Po vyřešení hlavolamu (6) se vám vysunou schůdky nad vodopádem. Cílem je, aby všechny kameny byly zamáčknuté. Doplňte palivo do jeepu (8) a pomocí navijáku uvolněte padlý strom a přejděte do dalšího levelu.
 

Level 4. Jeskyně ( jeskyne )

Zatáhněte za pravé tři páky (1). Otevřou se dveře vlevo. Seberte tyč (2) a uvolněte pojistku mechanismu výtahu (3). Nad krystalem (4) je krápník, který musíte sestřelit, abyste se přes krystal dostali. U kamenných kvádrů (6) se přepněte do módu beze zbraně a kvádry rozbijte (CTRL). Za nimi leží oranžový klíč-karta (7). U propasti (8) přeskočte na prostřední plošinku , a rozstřelte nádrž s výbušninou. Seberte modrý klíč (9). Dojděte k jezdícím těžebním vozíkům (10) a skočte do nich, až budete projíždět pod plošinkami vyskočte nahoru. Seberte žlutý klíč (11). Všechny tři sebrané klíče použijte do slotů (5), otevřou se vám dveře (l2). Na miste (13) opravdu pozor. Musíte skočit přesně tak, jak naznačuje šipka, jinak spadnete do jámy a končíte. Bohužel, hra vám to neřekne. Ke dveřím (15) najděte klíče (14).

Level 5. Útěk z vězení ( vezeni )

Ze skládky (1) po levé straně vyndejte klávesnici, odklopte kryt (2) a pomocí kláves- nice se nalogujte do vězeňské sítě. Tím uvedete do chodu transportér na druhé straně chodby, který probourá vrata. Nezapomeňte na místě "nehody" sebrat kus hrudního plátu ze strážního robota. Zvedněte klíč (3). Použijte hrudní plát na zámek u dveří (4), tím přepíšete ID do zámku. Seberte speciální zbraň tohoto levelu MGX 800. Vyzvedněte si mechanický zvedák (6) a útržek s číslem (7). Pokuste se klíčkem otevřít vrata (8), a až to nepůjde, pomozte si mechanickým zvedákem. Na ovládání větracích šachet (9) použijte útržek, tím zastavíte vrtuli v poslední šachtě a můžete do ní bez obav skočit.

Level 6. Sklad ( sklad )

Ze všeho nejdříve si dojděte pro raketomet (1) a hned za ním seberte granát (2). Ze skříňky vyndejte klíč B a šroubovák. Po bednách vylezte do šachty nad strážním robotem u mimozemšťana (4), odšroubujte mříž a vhoďte do ní granát. Dojděte k mimozemšťanovi (4) a zastřelte ho. Zvedněte klíč A. Ze druhé skříňky si vezměte ovladač (5). Ten použijte u ovládání výtahu (6)
Vyjeďte k poškozenému elektrickému obvodu (7) a dejte ho dohromady. Cílem je, aby žlutá linka spojovala levou a pravou šipku. Za druhým strážním robotem je počítač (9), nalogujte se do něj. Do ovladače výtahu (8) vložte oba klíče. Dojděte k mrtvému mimozemšťanovi (4) a ustřelte mu ruku. Přiložte ji k ovladači (8) a znovu se nalogujte do počítače (9). Ze stolu u mimozemšťana (4) seberte disketu. Nechte si na ni z počítače (9) nahrát vir a zaveďte jej do ovladače (8). Poté, co budete mít. bombu, odpalte ji u uskladněných robotů (10)

( cas )
a utíkejte směrem k letadlu (11).

Level 7. Raketová základna ( raketa )

Dojděte si pro speciální zbraň flamestream (1). Projděte oběma bazénky a přečerpejte pomocí páky (2) vodu ze spodního do horního. Ze dna dolního bazénku seberte klíč (4). Pak opět přečerpejte vodu z horního bazénku do dolního (2) a z mechanizmu vyjměte řemen (3). Klíčem si otevřete průchod (5) do další části levelu. Seberte vstupní kartu (15) a za strážcem ID kartu (6). Z auta (7) vyjměte hadičky pro přívod paliva. Vraťte se a vstupní kartou si otevřete dveře (8). Kulometem rozstřílejte rozvodnou skříňku (9). Z lampy (l0) vytrhněte dráty. Řemen, hadičku i dráty vložte do obrněnce (11), nastupte do něj a probourejte zeď. Vlezte si pod poklop (l2). Do počítače (l3) po pravé straně vložte ID kartu. Jděte do hangáru (l4).

Level 8. Kosmická loď vetřelců ( finis )

Seberte laser (1), nádobu (2), drát u dveří (3) a elektromagnet (4). Z bazénku (5) naberte do nádoby hořlavinu. Elektromagnetem zničte obvod u skříňky (6) a vyndejte z ní kartu. Pomocí drátu sepněte spínač (7) zavírání přetlakové komory, teprve pak můžete projít. Použijte vstupní kartu na dveře (3) a rozstřílejte strážního robota. Zbude po něm píst, ten použijte na opravu dveří (8). Seberte tyč (9) a světlici (10). Tyčí zastavte větrák (11) a prolezte šachtou. Kdekoliv na místě (12) položte na zem nádobu s hořlavinou a pomocí světlice ji zapalte. Zvedněte klíč. Tento klíč použijte na dveře vpravo od místa, kde jste našli laser (1).
Nyní ještě musíte namačkat správný kód. Pokud jste si všimli, tak po celém levelu bylo rozmístěno pět pětic symbolů, když použijete ty, které se na dané pozici nikdy neopakují, získáte klíč. Pro jistotu vám jej nakreslím.

Level 9. Před reaktorem ( dun )

Dojděte si pro svářečku (1), granát (2) a klíč (3). Na kódový zámek (6) se pokuste dvakrát něco namačkat a pak ho rozbijte. Použijte klíč ke skříňce (7) a vyndejte z ní kartu. Z místa čtyři hoďte granát a svářečkou se dostaňte do skříňky (5), odkud vytáhnete další kartu. Kartu B použijte na místě označeném (8) a kartu A na (9). Dveřmi (10) vstupte k reaktoru. A to je vše, přátelé.

( titulky )

© DoMaS