Herní karty Historie

Ve stínu havrana – návod

Napsal: Publikováno: 12.1.2005Petr Ticháček ( Bonusweb )


Nevyhovuje vám tento návod? Zkuste návod na abecedaher

Malá rada pro začátek – prozkoumávejte všechny možné předměty jak v inventáři tak i na lokacích – ty jsou totiž zdrojem alespoň poloviny humoru ve hře.

V lese:

Jakmile se probudíte (na rozcestí), jděte neustále doprava až k městské bráně.
Po rozhovoru se strážcem se vraťte na rozcestí a promluvte si s babkou.
Jděte dozadu k potoku, kde seberte jeden z kamenů u řeky a malou větévku ze stromu nalevo.
Jděte na lokaci s velkým stromem před městem, kde použijte větev na kámen před stromem.
Ze stromu pak uloupněte kus kůry.
Jděte na rozcestí a na větev naberte trochu smůly ze stromu u muchomůrek.
V inventáři použijte větev se smůlou na kůru a ke všemu ještě přidejte jehličí.
Znovu naberte trochu smůly na větev a vydejte se ke strážcovi.
Dejte mastičku strážcovi, pak seberte jeho pohrabáč a z plotu hřebík.
Vraťte se o lokaci zpět (s pohled na městečko), v inventáři spojte rambo šátek s kamenem a vzniklý prak použijte z dálky na strážce.
Nyní již můžete v klidu vejít do města…

Ve městě:
 
Cestičkou vedle obchodu (první dům zprava) se vydejte k rozpadlému domu, kde ze stěny nalevo ode dveří vyšťourejte hřebíkem jeden stříbrňák.
Obejděte dům a promluvte si se sedlákem.
Vraťte se na náměstí, vejděte do obchodu, promluvte si s prodavačem a pak seberte z poličky masku koně.
Vyjděte z obchodu, seberte ze země kus zlatého artefaktu, a vejděte do růžového domku uprostřed náměstí (vchod je zleva).
 
Uvnitř seberte z nočního stolku šminky a v inventáři je použijte na masku koně.
Jděte na lokaci se sedlákem a na koně na poli použijte masku kobyly – od sedláka dostanete talíř fazolové polévky.
Jděte na náměstí ke studnici, seberte nejbližší kámen a promluvte si s ženou.
Jděte do kovárny (malý dům za studnou), promluvte si s kovářem, pak mu ukažte pohrabáč a pak na sebe použijte talíř s polévkou.
Vzniklou kliku připevněte na náměstí ke studnici, zatočte s ní a vědro s vodou předejte ženě.
Jděte za ženou do růžového domku, promluvte si s ní a pak ze skříně seberte stužku.
Vraťte se na náměstí a vydejte se doleva k mlýnu, kde seberte ze sušáku hrst sena.
Vraťte se na náměstí a jděte do uličky napravo od hospody.
Koni dejte seno a pak mu urvěte kus chvostu a z ohrady seberte lano.
Jděte dál doprava, kde se pokuste sebrad vidle a poté seberte z vidlí trn.
Vraťte se na náměstí, podívejte se do studny a po pádu projděte chodbou až do rozpadlého domu.
Jakmile se probudíte, seberte z podlahy všechny čtyři nohy od rozbité židle.
Jednu nohu použijte na rozbitý žebřík a vylezte na půdu.
Další nohu z židle použijte jako páčidlo na truhlu a pak na páčidlo "hopněte".
Slezte do přízemí a z podlahy seberte nůž.
Vraťte se na náměstí a stařcovi před růžovým domem seberte hůl.
Jděte do uličky za hospodou, v inventáři uvažte artefakt na stužku a pak jej použijte na hada.
Seberte koš, fakírovy brejle a po jeho útěku i píšťalku ze země.
Vraťte se na náměstí, promluvte si se stařcem a vejděte do hospody.
V inventáři si vytvořte falešné vousy spojením chvostu a smůly a pak si je i s brýlemi nasaďte.
Promluvte si nejdříve s hospodským a pak s prorokem ve dveřích.
Po probuzení jděte ke mlýnu, obejděte ho zleva a promluvte si s mlynářem.
Vejděte do mlýna a vylezte po žebříku k rozbitému soukolí.
Použijte na kolo další nohu od židle a pak stiskněte páku napravo od okna.
Vraťte se před mlýn, otevřete truhlu dýkou a podívejte se do ní – získáte potrhanou látku.
Jděte do městečka, vejděte do domku úplně nalevo a promluvte si přihřátým krejčíkem.
Vyjděte ven, hned se ale vraťte dovnitř a opět hoďte slovo s krejčíkem – dá vám zašitou látku.
Jděte ke mlýnu a před mlýnem zahněte doprava.
V inventáři sestavte z koše, lana a látky balón a pak pomocí brýlí zapalte seno…

Za řekou:
 
Po přistání můžete u jezera sebrat několik žab, ale sám nevím, k čemu je to dobré.
Jděte doleva (do rybářské osady) a promluvte si s rybářem.
 
Seberte kus dřeva pod rybářskou sítí a prohlédněte si dveře od kamenné chajdy.
Jděte nahoru k jeskyni, vejděte do ní, nicméně kvůli naprosté tmě se zase vraťte ven.
Z tyčky s lebkou vedle katapultu seberte trávu.
V inventáři vytvořte ze dřeva a trávy pochodeň, kterou zapalte ohýnkem v osadě.
V jeskyni seberte z hromady haraburdí podběrák a klíč.
Vraťte se do osady a klíčem odemkněte dveře od kamenné chajdy – osvobodíte klučinu.
Podběrákem chyťte rybu v řece a dejte ji klučinovi.
Jděte k loďce za rybářem, utrhněte rákos a pokuste se do loďky nasednout.
Vraťte se ke klučinovi – ten spí. Ještě jednou tedy někam odejděte a až se znova vrátíte, chlapec už bude v pořádku a tak si s ním promluvte.
Jděte k jeskyni a pokuste se použít katapult, pak se vraťte za chlapcem a poproste ho o pomoc…

Hledání šamana:
 

Po tvrdém přistání seberte velkou modrou masku a promluvte si s děvčetem.
Velký šutr pod skálou posuňte pod liánu a vyšplhejte nahoru.
Po rozhovoru s duchem seberte klíč a dalekohled, na dalekohled se v inventáři ihned podívejte.
Slezte ze skály, nadvakrát si promluvte s děvčetem a pak odejděte tajnou cestou (doleva).
Jděte do osady a varujte chlapce před lidožrouty, pak jděte ke člunu a vzhůru na pirátskou loď.
Na lodi si promluvte s pirátem a snažte se ho hodně vtipně urážet.
Jakmile pirát skočí do moře, skočte hned za ním :-)
Na dně moře odemkněte stříbrným klíčem truhlici a prozkoumejte ji – získáte druhou půlku artefaktu a láhev vína.
Vyšplhejte po provazu zpět na loď a v inventáři spojte obě části artefaktu.
Jděte za opilým pirátem a zbavte se ho pomocí láhve s vínem.
Seberte štít ze zadní části lodi, pověste ho na hák na stěžni a klikněte na velkou lupu.
V následující akční vložce se snažte světelným paprskem zničit všechny loďky lidožroutů.
Jakmile se dostanete na ostrov lidožroutů a ti vás zajmou, uvolněte kůl (ke kterému jste přivázaní) a omračte hlídajícího kanibala.
Po rozhovoru se šamanem sestřelte ve střelecké zkoušce terč (miřte nad něj), poté sestřelte velkého náčelníka (bude to těžké trefit ho, miřte kousek nad malý keříček napravo od stromu).

Velké finále:
 

Po návratu z ostrova seberte z keře u jezírka svoje staré šaty.
Jděte doprava, pak přes most do města a ve městě přímo do hospody.
Promluvte si s hospodským a ukažte mu artefakt – dostanete vzkaz, který si hned přečtěte.
Přes rozpadlý dům sejděte do podzemní chodby a na skálu v zavalené chodbě použijte artefakt.
Vejděte do chodby a… a najděte svoji cestu.

© DoMaS