Herní karty Články Historie

Tajemství Oslího ostrova – návod

Napsal: Score 41 (05/1997)Publikováno: 8.1.2005

Na úplném začátku stojí Gajbraš na Slunné pláži, kde zatím ani s největší šikovností nic nesvede. Odejděte proto cestičkou mezi keříčky na mapu ostrova. Zde se vydejte na pobřeží, kde najdete na zemi láhev. Vezměte ji. Ikonou pro sbírání předmětů ťukněte na hladinu moře (jako byste chtěli sebrat vodu), čímž se Gajbrašovi podaří nabrat trochu mořské vody do úst. Odejděte na mapu a jděte k chatě. Před chatkou seberte trochu dřeva. Najdete tak pádlo, které si také nezapomeňte přiřadit do inventoráře. Otevřete dveře a vstupte do chaty. Tady vezměte dýku visící na stěně za truhlou a vodu z úst vyplivněte do krbu. Vyjděte před chatu, jděte od chaty kousek napravo k lesu a ťukněte na komín. Ocitnete se na půdě. Tady dvakrát prozkoumejte haraburdí. Objevíte sice rozbitý, ale důležitý měch. Poté stiskněte červené tlačítko na "bedničce" pod oknem a po Gajbrašovi se slehne podlaha.

Objevíte se dole u osla Thrusse, kterého Gajbrašův způsob přistání přesvědčí o tom, že je kouzelník amatér a zaměstná ho jako svého asistenta. Následuje zadání úkolů. Oslovi Thrussovi musíte přinést čtvero ingrediencí do jeho lektvaru: Mléko plodu, Pralesní vůni, Mořskou smrt a Lesk oceánu.

Jděte tedy na mapu a vydejte se k Velkému stromu. Před stromem seberte z trávy šutr, kterým nabruste dýku. Odejděte doprava a prozkoumejte šedivý strom. Zjistíte, že je v kůře cosi zaschlého, a tak se to pokuste nožem vyšťourat. Narazíte přitom na naftu, tedy na kaučuk, který si nachytejte do láhve. Okolo Velkého stromu se vraťte zpět na mapu a jděte k sopce. Utrhněte ze země trochu jetele (hledejte spíše v levé části obrazovky). Teď šup zpět na mapu, další cesta vede do džungle.

Jděte doleva, kde si na planině promluvte s oslíkem Barumem: 2,1,2,2,2,3,1,2,4,1,2,3. Tímto rozhovorem získáte nejen důležité informace o Oslím chrámu, ale také vám osel opraví rozbitý měch a naprogramuje automat na výrobu člunů. Nalijte tedy kaučuk z láhve do vedle stojícího automatu. Vypadne gumový člun, s kterým se vydejte na pobřeží. Použijte měch na člun, pádlo na člun, člun na vodu, do člunu vlezte a už se jede.

Na ostrůvku, kam jste dopádlovali, použijte kmen palmy a spadlý kokos si vezměte. Jděte dále doprava, kde prozkoumejte náhrobní kámen a promluvte si s kostrou kapitána Kida 3,2,3,3. Dá vám červený krystal. Pokud vám krystal nedá, špatně jste mluvili s oslem Barumem anebo s Kidem. Každopádně bez červeného krystalu nemá cenu dále pokračovat a raději se vraťte znovu si promluvit s Barumem. Dále ještě vedle kapitána Kida seberte kotvu a pomocí člunu se vraťte zpět na Oslí ostrov.

Jděte do chaty. Promluvte s oslem za červeným závěsem (1,1). Za kokosový ořech dostanete kouzelný svitek, který hned běžte přečíst před Velký strom. Zatáhněte za páku, která se na stromě objevila a do vzniklého otvoru vlezte. V koruně stromu vezměte zelenou liánu visící napravo od "dveří" a použijte ji na kotvu. Potom mluvte ke zdánlivě prázdnému ptačímu hnízdu 1,1,1. Od ptáčka dostanete list a můžete ze stromu slézt. Jděte doprava a popovídejte si s kvetoucí orchidejí 1,2,3,1,2. List použijte a opět se vydejte za oslíkem do jeho chaty. Promluvte s ním 1,1 a za odměnu dostanete druhý svitek.

Jděte opět do džungle. U stromu s vínovou kůrou svitek přečtěte a začnou se dít divy. Pokuste se ze stromu utrhnout buřty. To se Gajbrašovi podaří až po několikátém vyskočení, takže buďte trpěliví a skákejte, skákejte, skákejte… Potom zajděte na pláž, kde použijte liánu s kotvou na buřty (pozor, když to uděláte obráceně, Gajbraš buřty zblajzne a jste namydlení) a všechno to hoďte na palmu. Snažte se z pláže odejít cestičkou mezi keříčky na mapu. Pokud půjdete na mapu mezi kopřivami a bodláky, nic se nestane, vy zakysnete a já už vám neporadím. V momentě, když budete odcházet se na návnadu chytne žralok, kterého jděte prozkoumat. Z tlamy mu vytrhněte zub (musíte kliknout na správný zub, jinak ho nedostanete), který použijte, a vypravte se opět do chatky za oslím kouzelníkem. Za zub dostanete další svitek, který můžete přečíst hned na místě.

Upalujte na Myst, kde seberte balvan na konci výběžku. Sklouznete pod hladinu. V moři seberte perlu z mušle a ze země truhlu. Použijte balvan, čímž vyplavete opět na útes. Perlu použijte a odneste ji oslovi do chaty. Dostanete svitek s kouzlem poslední záchrany (tzv. KPZka) a vaše služba u osla končí.

Jděte k Velkému stromu, vylezte do koruny a použijte truhlu na zelené listí pod větví s ptačím hnízdem. Truhla spadne dolů, rozbije se a vy v ní najdete modrý krystal. Jděte k sopce, kde použijte dříví na potok žhavé lávy. Dostanete se k zapomenutému Oslímu chrámu. Nosní dírka poslouží jako vchod. Uvnitř oslí hlavy si přečtěte nápis na kamenné destičce nad dvěma výklenky a vložte modrý krystal do pravého výklenku a červený do výklenku levého. Dveřmi, které se otevřely na pravé straně, projděte až na plošinu mezi uši, kde se Gajbrašovi vyplní jeho přání. Po "přistání" v kráteru sopky použijte svitek poslední záchrany a kladivo použijte na tmavou skvrnu na stěně. Prolezete do tajného úkrytu piráta LeGeka.

Udělejte pár kroku a LeGek se objeví ve dveřích. Po rozhovoru 1,1, si s ním promluvte podruhé 1 a to je vše, co musíte udělat. Po závěrečné animaci následuje už jen pro mnohé z vás tak toužebně očekávaný konec.

© DoMaS